Aansprakelijkheidsrecht

Elke onderneming krijgt vroeg of laat een keer te maken met schade of wordt aansprakelijk gesteld door schade die toegebracht is aan een ander. Veelal wordt schade gedekt door een verzekering. Echter, dit gaat niet altijd op.

Naast schade uit een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld een ongeval, kan eveneens schade ontstaan uit het niet nakomen van contractuele verplichtingen.

Om financiële risico’s te beperken indien uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld of indien u juist een schade wil claimen kan Heijerman Advocatuur u adviseren of bijstaan in geval van een procedure.