Kantoororganisatie

Voor mijn kantoor is niet alleen vakinhoudelijke kennis en kunde van belang maar vormt een efficiënte en duidelijke kantoororganisatie de basis om de cliënten effectief bij te kunnen staan in de behartiging van hun belangen. Op deze pagina vindt u meer informatie over mijn kantoororganisatie.

Samenwerkingsverbanden
Heijerman Advocatuur (“het kantoor”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht waarin de advocatenpraktijk uitsluitend voor rekening en risico van mr. S. Heijerman wordt uitgeoefend. Er is geen sprake van een samenwerkingsverband of enige andere vorm van (formele) samenwerking met andere (vrije) beroepsbeoefenaren zoals advocaten.

Stichting derdengelden
Het kantoor heeft een Stichting Derdengelden ter beschikking welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze stichting draagt de naam Stichting Beheer Derdengelden Heijerman Advocatuur. De stichting is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 66808510. De stichting houdt een derdenrekening aan bij de ING Bank met rekeningnummer [NL81 INGB 0007467465] ten name van Stichting Beheer Derdengelden Heijerman Advocatuur. De derdenrekening wordt uitsluitend gebruikt voor het ontvangen en doorbetalen van gelden van derden zoals cliënten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Het kantoor beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bij HDI Global SE afgesloten door tussenkomst van verzekeringsadviseur Arnoud Mooi, verbonden aan Kuiper Verzekeringen en is bekend onder polisnummer [VBA 1603142].

Lidmaatschappen
Heijerman Advocatuur is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast is Heijerman Advocatuur toegetreden tot en officieel lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).