Regeling compensatie transitievergoeding is gepubliceerd in de Staatscourant

03-03-2019 |

 

De afgelopen periode ontving Heijerman Advocatuur met regelmaat vragen over de transitievergoeding voor langdurige arbeidsongeschikte werknemers. De regeling was zo goed als zeker rond, echter nog niet gepubliceerd. Veel werkgevers kozen er zekerheidshalve voor om dienstverbanden toch nog slapend te houden.

Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding ook daadwerkelijk gepubliceerd in de Staatscourant. De Regeling treedt definitief in werking op 1 april 2020.

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV een compensatie vragen van de transitievergoeding die aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer is uitgekeerd. De regeling biedt deze compensatie aan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

Indien u met terugwerkende kracht van deze regeling gebruikt wilt maken, dient u voor 1 oktober 2020 uw aanvraag in te dienen.

Het UWV heeft echter wel de nodige informatie nodig om de compensatieaanvraag in behandeling te kunnen nemen. Het gaat om de navolgende informatie:

 

-          de arbeidsovereenkomst;

-          Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;

-          Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;

-          het door de werkgever tijdens ziekte betaalde  loon;

-          de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte  van de transitievergoeding te berekenen;

-           bewijs van betaling van de    transitievergoeding.

 

 

Met deze regeling beoogd de regering om het aantal slapende dienstverbanden te reduceren. Door de compensatie tracht de regering de werkgevers te bewegen om eerder het dienstverband met de arbeidsongeschikte werknemer te beëindigingen.

Uiteraard hoeft u niet te wachten tot 1 april 2020 om het dienstverband van uw arbeidsongeschikte werknemer af te wikkelen. Indien u op korte termijn afscheid wilt nemen van uw arbeidsongeschikte werknemer dan is dat mogelijk.

 

 

Heijerman Advocatuur kan u hierbij van advies voorzien en u begeleiden bij de afwikkeling van het dienstverband, alsmede voor het aanvragen van de compensatieregeling.

Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact mij opnemen!

 

Delen op: