Sociaal Zekerheidsrecht

De wet en regelgeving wordt steeds complexer binnen het sociale zekerheidsrecht. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk om een werknemer bij ziekte te re-integreren. Het kan voorkomen dat werkgever en werknemer het niet eens zijn over de ziekte of de wijze waarop de werknemer re-integreert.

De ervaring leert dat werkgevers veelal verantwoordelijk worden gehouden voor het niet op een juiste wijze verlopen van het re-integratie traject. Een niet op een juiste wijze opgebouwd dossier kan grote financiële gevolgen hebben. Een goed opgebouwd dossier is van wezenlijk belang.

Heijerman Advocatuur werkt nauw samen met CCM bv. CCM bv is een verzuimbedrijf dat gespecialiseerd is in ziekteverzuim begeleiding. Door deze bundeling van krachten heeft uw onderneming de beschikking over de nodige specialistische kennis om de begeleiding en uitvoering van een re-integratietraject uit handen te nemen. Dit one-stop-shopping model kenmerkt zich door snel en adequaat handelen. Dit model verdient zich gegarandeerd terug.